இவன் மறவன்!

வைகை தமிழ்

குமிறிக்குமிறி திமிர இடம் இல்லாமல், நெஞ்சம் உடைத்து வெளிவந்த வார்த்தைகள்..

பெயர்: ‘ரூ’ மறவன்!

வைகை: எனக்கான ஒரு வார்த்தை..

படித்தது: B.Tech, MBA, DEE, DNA,

வயது: 26

ஊர்: தற்போது ‘உடுமலையில் ‘

தொடர்புக்கு: roopnamaravan@gmail.com

என்னைப்பற்றி..

“கொஞ்சம் ஞானி, நிறைய கிறுக்கன்!”